Bài 1 – Xe tự hành AGV là gì?

Xe tự hành (Automated Guided Vehicle – AGV) là gì? Xe tự hành AGV (Automated Guided Vehicle) Về bản chất, một xe tự hành được dẫn hướng tự động AGV là một xe tự lái (driveless). Nó chạy đồng thời tự định vị và tự dẫn hướng cho mình mà không cần bàn tay điều…

CÔNG NGHIỆP 4.0 là gì?

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được gọi là Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0). Công nghiệp 4.0 tập trung vào công nghệ kỹ thuật số từ những thập kỷ gần đây lên một cấp độ hoàn toàn mới với sự trợ giúp của kết nối thông qua Internet vạn vật (Internet of Thing – IoT), truy cập dữ…

Chat Facebook
Gọi điện ngay